กวดเข้ม ป.5 - 6 มุ่งเข้า ม.1 ร.ร.เตรียมน้อมฯ / บดินทรเดชา / เตรียมพัฒนาการ / สตรีวิทยา / สาธิตราม 02-3742899 (เสาร์-อาทิตย์) , 090-66-99992 (ทุกวัน)
  กำลังรับสมัคร
  เรียนช่วงปิดเทอม วันที่ 11-22 ตุลาคม 53
 
ชั้น
วิชา วัน / รอบ วันเรียน
ค่าเรียน
หมายเหตุ
ป.6
คณิต-อังกฤษ จันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00-12.00 11 - 22 ต.ค.53
N/A
โครงการพิเศษ (เต็ม)
ป.6
คณิต-วิทย์-อังกฤษ (GIFTED/EP) จันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00-12.00 11 - 22 ต.ค.53
3,500
 
ป.6
คณิตเสริม จันทร์ ถึง ศุกร์ 13.00-15.00 11 - 22 ต.ค.53
3,000
 

หมายเหตุ คณิตเสริม ป.6 เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนพิเศษที่สถาบันมาก่อน เพื่อใหน้กเรียนวิเคราะหได้์ และแก้โจทย์ปัญหาได้ก่อน ซึ่งจะทำใหเรียนต่อเนื่องในเทอม 2 ได้อย่างต่อเนื่อง หรือต้องการเสริมความแกร่งก็ยิ่งดีค่ะ เนื่องจากวิชาคณิตมีความสำคัญสูงและถือว่าเป็นชี้วัดในการสอบคัดเลือกด้วย

  เปิดรับสมัครเรียนเพิ่มเติมที่สถาบันโดยตรงในวันที่ 2-5 ต.ค.53 (11.00 - 15.00 ) หรือสอบถาม 089-0463374
   
  คอร์สเปิดเทอม 2/53
 

สำหรับชั้น ป.6

 
ชั้น
วิชา วัน / รอบ วันเรียน
ค่าเรียน
หมายเหตุ
ป.6
คณิต-วิทย์-อังกฤษ (GIFTED/EP) เสาร์ 9.00-12.00 6 พ.ย. ถึง 20 ก.พ.54
N/A
โครงการพิเศษ (เต็ม)
ป.6
คณิต-วิทย์-อังกฤษ (GIFTED/EP) เสาร์ 9.00-12.00 6 พ.ย. ถึง 20 ก.พ.54
5,000
 
ป.6
คณิต-วิทย์-อังกฤษ (GIFTED/EP) เสาร์ 13.00-16.00 6 พ.ย. ถึง 20 ก.พ.54
5,000
 
   
  สำหรับชั้น ป.5
 
ชั้น
วิชา วัน / รอบ วันเรียน
ค่าเรียน
หมายเหตุ
ป.5
คณิต-วิทย์-อังกฤษ (GIFTED/EP) เสาร์ 13.00-16.00 6 พ.ย. ถึง 20 ก.พ.54
5,000
 
   
  หมายเหต
  สำหรับ ป.6 ในวิชาภาษาไทย / สังคมและเหตุการณ์ปัจจุบัน จะเปิดสอนเฉพาะในคอร์สตะลุยโจทย์ (แนวข้อสอบ) เท่านั้นค่ะ