กวดเข้ม ป.5 - 6 มุ่งเข้า ม.1 ร.ร.เตรียมน้อมฯ / บดินทรเดชา / เตรียมพัฒนาการ / สตรีวิทยา / สาธิตราม 02-3742899 (เสาร์-อาทิตย์) , 090-66-99992 (ทุกวัน)
โครงการการันตี เข้า ม.1
 
ประเภท : โครงการการันตี (Gaurantee Your Success รุ่น 14)
ป.5 ขึ้น ป.6 เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 ปี 2565
   
 
รอบ / วัน เวลาเรียน เปิดเรียน
วันเสาร์ 13.00 เป็นต้นไป 6 พ.ย.64 ( สอนสด )
 

หมายเหตุ

1. ขอสงวนสิทธิ์ให้นักเรียนเลือกที่นั่งตามลำดับการชำระเงินเท่านั้น (รับประมาณ 15 คน/ห้อง )

2. ผู้ปกครองที่ชำระค่าเรียนครบแล้ว สามารถดำเนินการเซ็นต์เอกสารรับประกันการคืนเงินได้ ณ วันสมัคร หรือวันที่ท่านสะดวก

3. สอน 5 วิชา เน้น 3 วิชาหลัก คือ วิทย์ - คณิต - อังกฤษ์ / เสริมอีก 2 วิชา ได้แก่ ไทย และสังคม

 

คุณสมบัติ / เงื่อนไขการรับประกัน
1. กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.6
2. เกรดเฉลี่ยรวม ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.0 และเกรดเฉลี่ยวิทย์-คณิต 3.00 ขึ้นไป ( ยื่นเอกสารในภายหลังได้ )
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันอย่างเคร่งครัด
4. ทำคะแนนรวมทุกวิชาตลอดโครงการได้ไม่ต่ำกว่า 80% (ข้อสอบของ POWER MATH)

ยินดีคืนเงินค่าเรียน ของ ป.6 100% ( ภายใต้เงื่อนไขครบทั้ง 4 ข้อเท่านั้น )

note : ผู้ปกครองที่ชำระเงินครบแล้ว สามารถเซ็นสัญญารับประกันการคืนเงินได้ทันที
   
 
วิธีสมัครเรียน & ชำระเงิน
1. สมัครและชำระเงินที่สถาบันโดยตรง

2.

โอนเงิน ผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี : กัญฑิมา สินบุญเชิญ
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เอกมัย
เลขที่ 078-2-19631-3
ประเภท ออมทรัพย์
 
ธนาคารกรุงเทพ สาขา บิ๊กซี สุขาภิบาล3
เลขที่ 069-0-33984-1
ประเภท สะสมทรัพย์
  สอบถามเพิ่มเติม หรือปรึกษา มือถือ 090-66-99992 T.bird (ทุกวัน)
   
  ขอขอบพระคุณทุกความเชื่อมั่นในคุณภาพของเรา