กวดเข้ม ป.5 - 6 มุ่งเข้า ม.1 ร.ร.เตรียมน้อมฯ / บดินทรเดชา / เตรียมพัฒนาการ / สตรีวิทยา / สาธิตราม 02-3742899 (เสาร์-อาทิตย์) , 090-66-99992 (ทุกวัน)
 
ประเภท : โครงการการันตี (Gaurantee Your Success รุ่น 12)
ป.5 ขึ้น ป.6 เตรียมพร้อมเพื่อสอบเข้า ม.1 ปี 2563
   
 

น้องๆ ที่กำลังจะขึ้น ป.6 หลายคนเคยลงทดสอบโรงเรียนดังๆ จะเห็นว่าข้อสอบนั้นค่อนข้างยาก โดยเฉพาะปีล่าสุด เด็กหลายคนไม่สามารถทำได้ทั้งๆ ที่ก็เคยเรียนพิเศษมาตลอด... นัั่นเป็นเพราะอะไร... สาเหตุหลักๆ คือ พื้นฐานและทักษะไม่แน่น และขาดทักษะด้านการวิเคราะห์ ซึ่งข้อสอบมีแนวโน้มจะออกเชิงวิเคราะห์ให้มากขึ้น ... เหตุผล คือ โรงเรียนที่มีชื่อเสียงต้องการนักเรียนที่เก่งๆ เข้าไปในโรงเรียนนั่นเอง ดังนั้น จึงไม่แปลกที่โรงเรียนดังๆ สามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงได้อย่างต่อเนื่อง... อันเป็นประตูสำคัญที่จะพานักเรียนก้าวเข้าสู่เส้นทางมหาลัยชั้นนำได้เป็นอย่างดี...

ขอแนะนำ โครงการการันตี Guarantee Your Success ( หลักสูตร 1 ปี ) เพื่อเตรียมความพร้อม... ด้วยระบบการสอนที่แตกต่าง ผู้ปกครองจะทราบข้อเท็จจริงว่าลูกหลานทานมีปัญหาอะไรกันแน่ จะได้นำไปแก้ปัญหาให้ถูกจุด เด็กๆ หลายคนพื้นฐานและทักษะดีมาก.. แต่มีปัญหาเรื่องกระบวนการ (Process) เพียงแค่ปรับแก้ให้ตรงกับความสามารถเขา น้องๆ ก็สามารถมีโอกาสมากกว่าคนอื่นมากมาย... และมีอีกหลายเรื่องที่น้องๆ จำเป็นต้องรู้เพื่อใช้สอบแข่งขัน... พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ... พร้อมกับรับประกันอย่างเป็นรูปธรรม... มั่นใจเปิดสอนมาแล้วกว่า 11 ปี

ป.5 ขึ้น ป.6 เปิดสอน 2 ห้อง ดังนี้ ( ชั้น ป.6 โครงการการันตี รุ่น 12 เตรียมความพร้อม เพื่อสอบเข้า ม.1 ปี 2563 )
รอบ / วัน เวลาเรียน หมายเหตุ
วันเสาร์ 13.00 น. เป็นต้นไป เต็มแล้ว

 

หมายเหตุ

1. ขอสงวนสิทธิ์ให้นักเรียนเลือกที่นั่งตามลำดับการชำระเงินเท่านั้น (รับห้องละ 15 คน )

2. ผู้ปกครองที่ชำระค่าเรียนครบแล้ว สามารถดำเนินการเซ็นต์เอกสารรับประกันการคืนเงินได้ ณ วันสมัคร หรือวันที่ท่านสะดวก

3. สอนเข้ม 2 วิชา วิทย์-คณิต และเสริม 3 วิชา ได้แก่ อังกฤษ ไทย และสังคม

 

คุณสมบัติ / เงื่อนไขการรับประกัน
1. กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.6
2. เกรดเฉลี่ยรวม ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.0 และเกรดเฉลี่ยวิทย์-คณิต 3.00 ขึ้นไป
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันอย่างเคร่งครัด
4. ทำคะแนนรวมทุกวิชาตลอดโครงการได้ไม่ต่ำกว่า 80% (ข้อสอบของ POWER MATH)

ยินดีคืนเงินค่าเรียน ของ ป.6 100% ( ภายใต้เงื่อนไขครบทั้ง 4 ข้อเท่านั้น )

Last update : 17-May-2019
 

 

   
  สนใจสมัครและรับระเบียบการได้ที่ POWER MATH โดยตรง ตามวันและเวลาที่กำหนด | วิธีการสมัคร
  สอบถามหรือสำรองที่นั่ง 090-66-99992 (ทุกวัน)
   
  ขอขอบพระคุณทุกความเชื่อมั่นในคุณภาพของเรา